Pro zobrazení svého profilu klikněte po přihlášení na svůj avatar. Též přejdete na profil díky odkazu pod avatarem.

Úprava

Zde najdete mobilní aplikaci pro systém Android.

512x512bb

Aplikace je spojená s naší komunitou a skrz aplikaci můžete komunikovat na zařízeních typu android. Po instalaci aplikace vám už stačí naskenovat pouze QR kód pro přihlášení buď z panelu přihlášení nebo přímo z komunity.

ÚVOD DO REGULÍ A PRAVIDEL

Na naší lize používáme externí program "Real Penalty" a "Kiss My Rank" a to jak na serveru, tak u jednotlivých jezdců. Tyto programy slouží k vyhodnocování porušení pravidel během závodu či kvalifikace a trestá jezdce přímo na trati. Dále ohledně pravidel a regulí ligy má plné slovo Federace ligové správy, která rozhoduje jak na trati tak i mimo ni. Zde je soupis platných regulí, které jsou plně aktivní pro sérii Formula Super. Pro sezónu 2022 je možnost registrace více týmu než devíti (odkaz na reguli 2022/18)

REGULE A NAŘÍZENÍ

2022/1. Superlicence (PRAVIDLO NENÍ UVEDENO V PLATNOST POKUD NENÍ VÍCE ÚČASTNÍKŮ NEŽ VOLNÝCH MÍST) - V SOUČASNÉ CHVÍLY NEAKTIVNÍ

O udělení SUPERLICENCE rozhoduje skupina FLS. Na to jak získat SUPERLICENCI existuje mnoho způsobů.

 • Jezdec dokáže nějakou historií, že odjel už minimálně pár ligových závodů.
 • Zůčastní se předsezóních testů a ukáže dobré výsledky.
 • Domluví se s manažerem nějakého týmu a nastoupí do volného tréninku, kde ukáže co umí.
 • Dosažení bodů na SUPERLICENCI z nižší série. (NEPLATÍ V SOUČASNÉ DOBĚ)

2022/2. Kontrakty

 • Jezdec který získal Superlicenci je zařazen do trhu volných jezdců. 
 • Tým může zažádat přes formulář o určitého pilota v manažerské sekci, ten bude informován vedením na komunitě.
 • Pokud je jezdec volný, tak není obsažená přestupní částka. Ovšem musí zaplatit jeho hodnotu. Pokud je v týmu, tak musí žadatel nabídnout přestupní částku, která nesmí být nižší než 50% hodnoty jezdce. 
 • Důležitý bod je délka kontraktu. Pokud je s jezdcem uzavřena smlouva na více let, tak tým neplatí v období kontraktu žádný poplatek. Ovšem pokud tým uzavírá se stejným jezdec nový kontrakt musí zaplatit poplatek 500.000 CR.
 • Ve chvíli kdy jezdci skončí kontrakt, který trvá po sezóně až do února dalšího roku, tak se jezdec stane volným. Tým, který o něj má zájem musí zaplatit celou částku hodnoty jezdce.
 • Manažer si může vyhledat tržní hodnotu jezdce přímo na profilu jezdce nebo v sekci MANAŽER/Obchod s jezdci.
 • Porušení kontraktu ze strany jezdce, v tu chvíly dostane tým odškodnění v 50% z přestupní ceny či hodnoty jezdce zpět (pouze, když jezdec přestoupil nebo opustil tým) a pokud jezdec odjel méně jak 3 závody, dostane tým 100%. 

2022/3. Safety hodnocení

Jezdec musí splňovat určitý SAFETY hodnocení, pokud se SAFETY hodnocení sníží na 0, tak automaticky přichází zákaz startu na další závod. Po zákazu startu se na SAFETY hodnocení jezdce přidá 10 bodů zpět. Každý jezdec má 20 bodů SAFETY hodnocení v SUPERLICENCI, které je platné na jednu sezónu. Níže je uveden bodový systém SAFETY hodnocení.

 • Opakované porušování limitů trati (- 2 body)
 • Porušování boxových čar (- 2 body)
 • Nebezpečné chování na trati vyhodnocené vedením závodu (- 5 bodů)
 • Zavinění kolize (- 2 až -4 body)
 • Zavinění hromadné kolize (- 3 až -6 body/ů)

2022/4. Tresty pro týmy

Tým je zodpovědný za chování svého jezdce a tím pádem může tým obdržet tresty i za své jezdce.

 • Nevhodné chování na serveru, vulgarita nebo narušování plynulého chodu závodního víkendu ( Pokuta - 1.000.000 CR)
 • Nenastoupení jezdce do závodu, bez omluvení od týmu ( Pokuta - 250.000 CR)
 • Pokus se obcházet zavedená pravidla ( Pokuta - 2.000.000 CR)
 • Pokud jezdec neuposlechne pravidlo o odstoupení ( Pokuta - 250.000 CR)
 • Pokud se jezdec vrátí do závodu ( Pokuta - 1.000.000 CR)
 • Prokázaná spolupráce s jiným týmem v kvalifikaci či závodě ( Pokuta - 1.000.000 CR)
 • Porušení pravidel v kvalifikaci kolem oprav,SC,ESC pravidla a pravidla pneumatik  ( Pokuta - 250.000 CR)

2022/5. Pravidla vývoje

Pravidla vývoje vlastního týmu, která jsou uvedena níže. Porušení bude trestáno disciplinárně a finančně, také bude odebrán určitý počet vývojových bodů.

 • Předsezóní testy nebudou obsahovat možnost uplatnění vývojových bodů ani zisk vývojových bodů.
 • Porušení vývoje znamená nelegální zvýhodnění monopostu a to určitým zásahem do techniky monopostu, která nebyla odsouhlasena vedení ligy či FLS. ( Pokuta - 3.500.000 CR)
 • Vývojové balíčky jsou použitelné pouze v testech a jejich počet si určuje každý tým, podle toho kolik investuje do testování.

2022/6. Přestupové období

Přestupové období je aktivní od 10 závodu sezóny a to až do konce února následujícího roku (28 či 29.2). Též kontrakty jsou platné do této doby.

2022/7. Designové změny

Během sezóny je možné, dělat určité změny v designu.

 • Jezdec může během sezóny měnit design helmy, v tomto bodě nejsou žádná omezení. Skiny může odeslat pouze manažer týmu v sekci "MANAŽER". Skin helmy by měl odeslat nejpozději 5 dnů před startem závodu, pokud se tak nestane tak FSL nemusí provést aktualizaci a skin nebude přidán. 
 • Určité změny v designu týmu. Toto je výrazněji omezenější možnost a manažer týmu ji může využít pouze dvakrát za sezónu. Další podmínkou je že samotný vůz by neměl být výrazně předělaný, případně může FLS udělit vyjímku a může se tato změna použít pouze na jeden závod. V dalších závodech už opět pojede na svůj standartní.

2022/8. Třetí vůz - MOMENTÁLNĚ NEAKTIVNÍ A NEPLATNÝ

Pravidlo o třetím voze jednoho týmu. Je možnost využít třetí týmový vůz v závodě, ovšem musí být splněny tyto podmínky pro nasazení třetího vozu.

 • Musí být místo v závodě, tím je myšleno, že jezdecké pole není kompletní nebo je někdo omluvený ze závodu.
 • Jezdec třetího vozu musí mít očividně najeté kilometry na serveru.
 • Žádost se musí podat 5 dní před závodem a manažer musí osobně kontaktovat FLS.
 • Jezdec musí být buď na volném trhu a nebo náhradníkem týmu. Nelze si vzít jezdce z jiného týmu
 • Pro uplatnění třetího vozu je nutné zaplatit poplatek 250.000 CR

     Na závěr jezdec třetího vozu může bodovat v šampionátu jezdců, ale jeho body se nepočítají do bodování týmů.

2022/9. Partnerský program - MOMENTÁLNĚ NEAKTIVNÍ A NEPLATNÝ

Partnerský program o jednom majiteli (Maximálně může vlastnit 2 týmy) - NEAKTIVNÍ 

 • Ve svém druhém týmu nesmíte použít jezdce hlavního týmu.
 • Důrazně zakázaná týmová režie mezi partnerskými týmy. Pokud se prokáže bude tvrdě trestaná i Stopkou na závod nebo finančním postihem pro hlavní tým v rozmezí  1.500.000 - 3.000.000
 • Manažer co vlastní dva týmy, má v FTL pouze jeden hlas.
 • Slabý poplatek každou sezónu 150.000 CR na tým.

Oficiální partnerský program ( Platí pouze pro 2 týmy ) - NEAKTIVNÍ 

 • Sleva na pohonné jednotky na každou sezónu až 30 %.
 • Možnost si propůjčovat jezdce během sezóny na závody.
 • Důrazně zakázaná týmová režie mezi partnerskými týmy. Pokud se prokáže bude tvrdě trestaná i Stopkou na závod nebo finančním postihem pro hlavní tým v rozmezí  1.000.000 - 2.000.000
 • Na konci každé sezóny zisk 10 vývojových bodů, které si můžou týmy rozdělit.
 • Slabý poplatek každou sezónu 200.000.
 • Možnost přestupů během sezóny pod souhlasem FLS s poplatkem 300.000 CR u obou týmů. Žádná přestupní cena není nutná a vyžadovaná.

2022/10. Nový jezdec

Tým, který přijde o jezdce nebo ho chce vyměnit během sezóny se řídí určitými pravidly.

Pokud tým přijde o jezdce v sezóně

 • Může si vybrat během sezóny nového jezdce z volného trhu.
 • Tržní hodnota se týmu vrátí v 50%, pokud jezdec který odešel z týmu odjel míň jak 3 závody.
 • Za nového jezdce musí zaplatit jeho tržní hodnotu. 

2022/11. Náhradník

Tým může zažádat o náhradníka na jeden závod ala divoká karta, nebo o týmového náhradníka na sezónu. Toto lze u jezdců kteří jsou v nabídce volných jezdců , ale musí splnit určité podmínky pro obě možnosti. Doplňující poznatek je, že náhradník může být rezerován do závodu i ve chvíli kdy jsou rezervovaní hlavní jezdci a funguje tím pádem jako záloha.

Divoká karta

 • Krátkodobá smlouva se musí provést v manažerovi a žádosti o jezdce
 • Jezdec musí natestovat před závodem minimálně 30 kol.
 • Jezdec se musí zůčastnit kvalifikačního tréninku v případě že je rezervováno více než 18 jezdců.
 • Musí být schválen vedením a FLS.
 • Pro nasazení náhradníka musí tým uhradit 50.000 CR

Stálý náhradník

 • Smlouva se musí provést v manažerovi a žádosti o jezdce
 • Jezdec je upsán jednomu týmu a nesmí jet v jiném týmu během sezóny
 • Musí být provedena smlouva s jezdcem s použitím na 5 závodů což je 25% hodnoty jezdce nebo na 10 závodů což je 50% hodnoty jezdce.
 • Jezdec se musí zůčastnit kvalifikačního tréninku pouze tehdy když nemá čas v první 16 jezdců a je rezervováno více než 18 jezdců.

2021/12. Vyhození jezdce

Tým, pokud není spokojený s výsledky jezdce může ho propustit ze svých služeb. Jezdec se automaticky dostane na trh volných jezdců. Tým nemusí nic splnit, ale také nedostane nic od vedení a tržní hodnota kterou za jezdce zaplatil mu nebude navrácena. Pokud jezdec nekomunikuje s ligou a týmem, bude mu hrozit DQ do dalšího závodu a pokud dále nebude komunikovat, tak bude vyhozen z týmu a bude mu udělená STOPKA do 3 závodů na lize.

2022/13. Startovné od FLS a rozpočet

Startovné je rozdělené před začátkem každé sezóny a to tak, že stále týmy dostanou do další sezóny od vedení FLS příspěvěk 3.000.000 CR a nové týmy, aby měli dobré možnosti 6.000.000 CR. Rozpočet pro sezónu 2022 je určen na 25.000.000 CR, týmy nemůžou získat více financí než je tento strop.

2022/14. Poškozené díly

V sezóně Formula Super 2022 tým může přijít o část financí díky poškození vozu a to znamená kompletní destrukce vozu během závodu. Pokud tým přijde v závodě o jeden monopost bude ho oprava do dalšího závodu stát 50.000 CR. Když tým přijde o oba monoposty oprava činí 100.000 CR. Tato regule se týká pouze závodu nikoliv kvalifikace.

2022/15. Výplaty a RG Coin

Každý tým má povinnost vyplácet své jezdce po každých 4 odjetých závodech a to částkou v RG coinech (při čemž jeden RG Coin má hodnotu 1000 CR) kterou má určenou jezdec ve smlouvě. Plat jezdce je za každý závod to znamená, že když jezdec má plat 5 RG coinů tak dostane za 4 odjeté závody 20 RG coinů a týmu se odečte 20.000 CR. Jezdec poté může ve své sekci jezdec využít RG coiny k nákupu her či jiných produktů, které jsou průběžně doplňovány. Jezdec si své RG coiny může také kontrolovat na svém profilu v sekci stav/RG coiny.

2022/16. Vývojové body

Obecně tuto informaci mají jen manažeři týmů a najdou ji v sekci Manažer/Vývoj vozu

2022/17. Bankrot

Pokud týmu dojdou finance během sezóny a nemůže nadále platit své jezdce dostane se do bankrotu. V tu chvíli dostává tým bonus k přežití ve výši 2.000.000 od FLS, ale automaticky se mu blokuje jakýkoliv sběr vývojových bodů v sezóně a dosavadní vývojové body jsou zablokované, též nemá nárok na bonusy od sponzorů a po sezóně musí hledat nové.

2022/18. Radiová komunikace - NEAKTIVNÍ 

V sezóně Formula Super bude veřejně dostupná radiová komunikace pro vedení závodu a následné propagační a mediální účely. Vedení závodu, tak žádá účastníky ligy o účast na TEAMSPEAK kanálu ligy: teamspeak.topspeedliga.emperorservers.com:9997 , MÍSTNOST: NAHRÁVÁNÍ ZÁVODŮ a HESLO: 2022 . Všichni jezdci a manažeri před závodem půjdou do této místnosti a vypnou si SLUCHÁTKA/REPRODUKTORY aby neslyšeli nic z tého místnosti. UPOZORNĚNÍ: Tento komunikační kanál je pouze pro vedení závodu, ne pro komunikaci týmů. Pokud chtějí týmy komunikovat mají své místnosti na DISCORDU.

2022/19. Změna termínu

Pokud se stane, že závod ligy bude kolidovat s reálným závodem Formule 1, tak je umožněné hlasování všech členů ligy, kde se rozhodne o posunu termínu závodu o 30 minut dopředu nebo dozadu.

PRAVIDLA PRO JEZDCE

1. Chat příkazy/Připojení

 • Vedení závodu může samovolně restartovat závod v prvních dvou kolech pokud odstoupí více jak 30% jezdců nebo dojde k velké kolizi se zapojením 4 a více vozů.
 • Pokud jezdec během kvalifikace přijde o připojení, musí startovat z posledního místa v případě, že nemá na svém kontě žádný čas a nestihne zbytek kvalifikace. 
 • Pokud jezdec přijde o připojení v průběhu prvního kola, závod může být opakován na povel vedení závodu. 

2. Jezdec musí být přihlášen do závodu. Pokud tak nebude do konce pátku v týden závodu, nebude připuštěn do závodu a manažer má možnost využít náhradníka, který se musí zůčastnit kvalifikačního tréninku.  Pokud manažer nevyplní přihlášení do závodu, bude předvolán týmový manažer před FLS a jeho týmu hrozí pokuta až 500.000 CR.

3. Pravidla vlajek

GreenFlag - Ve hře se zobrazují startovní světla, ve chvíli startu všechny zhasnou a závod je odstartován. Upozornění pro jezdce, může se stát, že server napíše že je závod odstartován. Tato informace neznamená, že může jezdec odstartovat. Musí se řídit pouze světly.

GreenFlag- Zelená vlajka znamená, že je volná trať. Vlajkou mává startér třeba po fázy Safety caru.

BlueFlag- Modrou vlajkou je máváno pomalejšímu jezdci, který je blízko předjetí rychlejším jezdem. První uvedený pak musí umožnit tomu rychlejšímu předjetí při nejbližší příležitosti.

YellowFlag- Žlutá vlajka upozorňuje na nebezpečí na trati, obvykle nehodu. Pokud traťový komisař vlajku ukáže, je zakázáno předjíždět a v kvalfikaci zpomalit v daném sektoru.

BlackWhiteFlag- Černobílá vlajka upozorňuje na nesportovní chování nebo porušení pravidel. Pokud pilot pokračuje v chování které bylo důvodem pro napomenutí, hrozí mu penalizace.

RedFlag- Červená vlajka znamená okamžité zastavení závodu. Závod bude poté v nejbližší době restartován za podmínek, které určí vedení závodu. (Jezdci musí zajet do boxů)

CheckeredFlag- Šachovnicová vlajka znamená cíl závodu.

SafetyCarOn      - Tato signalizace znamená Safety car režim kdy je zakázáno předjízdět a jezdci musí udržovat rychlost 100-160 km/h. V případě že není pilot SC auta, tak určuje tempo první jezdec.

SafetyCarOff       - Tato signalizace znamená že na konci kola bude ukončen Safety car režim.

SafetyCarGreenLight        - Tato signalizace znamená opětovné odstartování závodu a umožnění předjíždět po Safety car režimu.

SafetyCarRedLight         - Zastavení závodu při Safety car režimu. (Jezdci musí zajet do boxů)

VSC - Virtuální Safety Car může být vyhlášený během menší kolize na trati, jeho vyhlášení je viditelné nahoře na monitoru v klasických zprávách. Během VSC musí jezdci zpomalit na 120 km/h a držet tuto rychlost do konce virtuálního Safety Caru. Když bude VSC končit, bude nahoře ve zprávách odpočet do jeho konce. Pravidla při VSC jsou že jezdci musí dodržovat rychlost a nesmí předjíždět. Během VSC lze zajet do boxů. Při porušení nějaké pravidla pod VSC přichází penalizace, která je oznámená textem a jezdec si musí odpykat průjezd boxy během dvou kol od oznámení penalizace.

3a. Doplnění k pravidlu červené vlajky

Vedení závodu může vyvěsit červenou vlajku, pokud se bude zdát, že není bezpečné pokračovat v závodě. Může se tak stát po velké kolizi po startu závodu, výpadku velkého počtu jezdců v prvních kolech závodu, zablokování tratě a nebo nebezpečí na trati, které neumožňuje bezpečný průběh závodu.

Pokud bude červená vlajka vyvěšena během prvních 5 kol, tak závod bude restartován podle pořadí kvalifikace. Pokud se tak stane později bude se pořadí určovat podle stavu závodu jedno kolo před vyvěšení červené vlajky. Jezdci kteří vypadli 3 kola před vyhlášením červené vlajky se mohou vrátit do závodu, ale na konec jezdeckého pole. Při vyvěšení červené vlajky musí všichni jezdci zajet do boxů.

3b. Safety fáze může být vyhlášená během závodu po větší kolizi nebo, když vedení závodu vyhodnotí, že trať je nebezpečná.

 • Při vyhlášení Safety Caru je vystavená signalizace SC, která je doprovázená i hlasovou signalizací.
 • Delká Safety Caru se může pohybovat minimálně od 2 kol až po 6 kol.
 • Pokud se jezdci neodklidí z trati do 3 kol, tak ředitel závodu vyhodí vozy co blokují pokračování závodu ze serveru.
 • Při této signalizaci musí jezdci okamžitě spomalit a nemají dovolené předjíždět, dokud není závod signalizací zelené vlajky opět spuštěný. 
 • Po vyhlášení signalizace SC první jezdec musí dodržovat rychlost 100-160 km/h, zatím co ostatní mohou dojet lídra závodu a pokračují v jeho tempu a v pořadí.
 • Pokud někdo přijde o pozici výjezdem mimo trať nebo jinou chybou, musí zůstat na pozici na kterou spadl pod SC.
 • Jezdci během SC fáze můžou zajet do boxů na zastávku v boxech a zůstanou na pozici na které se vrátí zpět na trať.
 • Jezdci mají povinnost dodržovat rozestupy do 3 sekund za jezdcem před sebou.
 • V závodě se může stát nehoda, která může ovlivnit vjezd do boxů. Pokud se tak stane je možnost od ředitelství závodu uzavřít Pit Lane v chatu.
 • Pokud jezdec někoho předjede pod SC a vrátí mu pozici ihned zpátky, nebude penalizován.
 • Vedení závodu bude po závodě šetřit jestli se někdo neprovinil při SC fázi. Pokud se prokáže, že ano čeká ho pozávodní penalizace přičtení času 10-30 sekund, vážnější provinění DQ.

4. Pravidla při odstoupení

Pokud jezdec havaruje nebo je součástí kolize a nadále nemůže pokračovat v závodě. Má povinnost zůstat na trati další 2-3 kola. Toto pravidlo neplatí pro kvalifikaci a je závislé na tom za jak dlouho jsou mechanici schopní opravit vůz během které nemůže jezdec vyjet na trať. Pokud jezdec tyto pravidla poruší bude jeho tým penalizován finanční částkou.

Pokud jezdec vypadne nesmí se vrátit do závodu. Pokud tak jezdec učinní hrozí jeho týmu vysoká finanční pokuta a jezdec bude též penalizován do dalšího závodu. Penalizace může být start z boxů, ale může být taky udělená vyjímečná penalizace stopka na jeden závod.

5. Jezdec nesmí zkrátit trať – za zkrácení se bere, pokud jezdec opustí trať všemi pneumatikami. (trať je vyznačená čárámi). Vyhodnocuje Real Penalty. V případě nutnosti vyhodnocuje FLS.

6. Jezdec nesmí přejet čáru na výjezdu z boxů. Následné odvolání proti penalizace není povolené.

7. Jezdec musí být na serveru pod svým jménem. (lze nastavit v profilu v hře nebo v content manageru a to v "settings/content manager/online/Online name"

8. Jezdec musí závodit v duchu ,,fair play". O sporných situacích v závodě rozhoduje vedení ligy. Pokud se protest týká jich samotných, rozhoduje nestranná osoba. Protest podává manažer týmu a to ve formuláři pro protesty v záložce MANAŽER.

9. V sezóně je v rámci pravidel možné použít 4 pohonné jednotky. Při použití páté a dalších už jsou udělené penalizace. Při poškození jednotky v kvalifikaci se jednotka neodčítá, pouze v závodech.

10. V kvalifikaci  je zakázané chatovat. ( výše trestu je obvykle vysoká ) 

11. Jezdec musí během závodu minimálně na jednu zastávku v boxech a použít dvě rozdílné sady. Pokud se nestane, tak může přijít pozávodní trest.

12. V  závodě je zakázané chatovat. ( výše trestu je obvykle vysoká ) 

13. Pro kvalifikování do závodu musí jezdec splnit 110%. FLS může udělit vyjímku jezdci, když zhodnotí, že není nebezpečný okolí.

14. V sezóně je povolen systém DRS. Pravidla pro systém DRS jsou, že systém v trénincích,kvalifikacích a závodech je možné použít pouze v DRS zónách. Při čemž v závodě je systém DRS možné použít od třetího kola závodu a pouze tehdy když je jezdec v jedné sekundě za soupeřem. Systém DRS ve chvíli kdy jsou splněné podmínky zezelená a jezdec dostane zvukový singál (pípnutí), že může použít systém DRS. Když jezdec použije systém DRS nelegálně, tak bude penalizován.

15. V kvalifikaci lze uplatnit klávesu ESC pro opuštění tratě. Jezdec následně musí čekat na opravu od svých mechaniků.

16. Pro kvalifikaci a závod je možné pro jezdce zvolit pouze 7 sad, které může použít v závodní den. Výběr u každého jezdce provádí manažer týmu v manažerské sekci u rezervace na závod. V případě restartu se vrací jezdci použité sady, které použil v odjeté části závodu.

17. V sezóně je zakázané tankování.

18. V závěru závodu jsou kvalifikovaní jezdci, kteří odjeli 80% vzdálenosti, kterou odjel vítěz závodu. Jedná se i o jezdci kteří vypadli.

19. Pro tuto sezónu je použitelných 5 suchých směsí a 2 mokré (Ultraměkká, Superměkká, Měkká, Střední, Tvrdá, Přechodná, Mokrá).

20. Nastavení vozu je možné upravovat mezi kvalifikací a závodem 

21. V případě velké nehody může být vyhlášený Safety car  - Maximální rychlost 160 km/h a minimální 110 km/h.

22. V případě, že během prvních 5 kol vypadne více jak 35 % jezdců, tak vedení závodu může vyvěsit červenou vlajku a závod restartovat. (Při 18 jezdcích - 6 DNF,  Při 17 jezdcích - 6 DNF,  Při 16 jezdcích - 6 DNF,  Při 15 jezdcích - 5 DNF,  Při 14 jezdcích - 5 DNF,  Při 13 jezdcích - 5 DNF,  Při 12 jezdcích - 4 DNF)

23. Když vedení závodu oznámí, že mají jezdci zajet do boxů, tak splní tento úkon nejpozději do 60 sekund. Následně může přijít penalizace.

24. Rozhodování Incidentů 

 !!ČASOVÉ PENALIZACE BUDOU PŘIDĚLENÉ VE CHVÍLI KDY TO MŮŽE POTRESTAT JEZDCE, POKUD NE TAK BUDE UDĚLENA PENALIZACE DO DALŠÍHO ZÁVODU!!

24.0/ Nebezpečný návrat na závodní okruh 20 sekund/posun na startu +5 až +10
- Pokud nebezpečný návrat přímo ohrozí jiného jezdce na trati a jezdec musí změnit směr či opustí trať je incident hodnocený penalizací +20 sekund v cíly. V případě, že by penalizace jezdci neublížila v pořadí cíle závodu, tak je penalizován do dalšího závodu posunem +5 pozic až +10 pozic. Pokud jezdec neohrozí žádného jezdce v blízkosti a nedojde u druhého jezdce ke spomalení či změně směru, tak viník není penalizován.

24.1/ Krácení tratě - Normální(Průjezd boxy do 5 kol), Vysoké(DQ)
- Vše vyhodnocuje systém Real Penalty, který letos penalizuje způsobem, když jezdec 5x poruší traťové limity dostane průjezd boxy. Pokud jezdec takto porušuje limity celý závod dostává DQ ze závodu.

24.2/ Zavinění kolize s jedním účastníkem - Mírné(10 sekund/posun na startu +3), Vysoké(20 sekund/posun na startu +5)
- Mírné zavinění kolize znamená, že jezdec narazil do protivníka a poškodil mu vůz, nebo soupeř musel lehce opustit trať. Vysoké znamená, že jezdec soupeře opravdu sestřelil a způsobil vážné poškození vozu, soupeř musel opustit na delší dobu trať a nebo dokonce soupeře vyřadil ze závodu. Na závěr k penalizaci nedochází pokud se jedná o menší šťouchanec, který technicky nepoškodil soupeřův vůz ani ho výrazně neovlivnil.

24.3/  Zavinění kolize s více účastníky -  30 sekund/posun na startu +10
- Tím je myšleno, že jezdec sestřelí více jak jednoho účastníka tím způsobem že jeho soupeři skončí mimo trať a nebo musí odstoupit ze závodu.

24.4/  Porušování boxových čar (pouze výjezdových) - Mírné(10 sekund/posun na startu +5), Vysoké(20-30 sekund/posun na startu +10)
- Porušení boxových čar při výjezdu z boxů se automaticky trestá +10 sekund v cíly bez možnosti odvolání. Pokud dojde k opětovnému porušení přidává se dalších +10 sekund v cíly.

24.5/  Nebezpečné chování na trati - zákaz kvalifikace/stopka do dalšího závodu
- Pokud jezdec nezvládá svůj monopost na trati a provádí nebezpecné manévry, porušuje vlajky, je příliš pomalý a ohrožuje tím rychlejší jezdce nebo má vysoký PING, tak dosává penalizaci do dalšího závodu a to zákaz kvalifikace nebo vyjímečný trest stopku.

24.6/  Předčasný start automaticky trestá serverový systém a to průjezdem boxů, který musí být proveden do dvou kol -  Průjezd boxy (povinnost do dvou kol)

24.7/  Porušení rychlostního limitu 80 v boxech, trestá hra průjezdem boxy -  Průjezd boxy (povinnost do pěti kol)

24.8/  Nepoužití dvou rozdílných sad pneumatik v závodě - +25 sekund v cíly závodu/posun na startu +5

24.9/  Ztráta 10 a více safety bodů za závod - DQ + zákaz kvalifikace do dalšího závodu

24.10/  Nelegální použití systému DRS - Průjezd boxy (povinnost do pěti kol)

24.11/  Vyčerpání pohonných jednotek v sezóně se trestá zákazem kvalifikace do dalšího závodu. Poté tým má dostupné 2 pohonné jednotky navíc před další penalizací zákazu kvalifikace - Zákaz kvalifikace do dalšího závodu

24.12/  Použití více sad v závodním dni, nebo použití sad pneumatik, který jezdec už nemá dostupné se trestá velice tvrdě. - +30 sekund v cíly závodu/posun na startu +5

24.13/ Předjetí soupeře mimo trať bude penalizováno v případě pokud nebude navrácena nelegálně získaná pozice. Jezdec musí vrátit pozici takovým způsobem, že nemuže jezdce zpět předjet na rovince ani v další zatáčce. - +10 sekund v cíly závodu/posun na startu +5

24.14/ Porušení jakkýkoliv pravidel při SC fázi závodu - +10-30 sekund v cíly závodu v závislosti na míře porušení pravidel, vážnější DQ/mírné - posun na startu +5 až +10

24.15/ Po závodě se bude prošetřovat nelegální porušení ESC pravidla a v závislosti na tom porušení času oprav u mechaniků - +25 sekund v cíly závodu/zákaz kvalifikace do dalšího závodu

27. Bodování:

1. místo..... 15b.
2. místo..... 12b.
3. místo..... 10b.
4. místo..... 8b.
5. místo..... 6b.
6. místo..... 4b.
7. místo..... 2b.
8. místo..... 1b.

Body za Poleposition a nejrychlejší kolo závodu: 1b.

28. Asistence:

ABS: OFF
Trakce: OFF
Stabilita: OFF
Spojka: ON
Virtuální zrcátko: ON

29. Závodní týden:

Závodní den
Něděle: 20:20 - Kvalifikace vypsaná na 15 minut 
Neděle: 20:55 - Závod (38-60 kol) (vypsané na 210 km)

 

 

Pravidla musí každý dodržovat a jejich porušení se bude trestat. Trestat se budou i různé situace, které v pravidlech uvedené nejsou, ale zaslouží potrestání.

 

Web Analytics