Novinky z vedení

FLS pokračuje s Pospíšilem

Důležitým údajem je, že Honza Pospíšil bude nadále pokračovat jako šéf Federace Ligové Správy a tím pádem dále bude mít kontrolu nad pravidly jednotlivých sérii. Určitě největší dopad rozhodování Federace bude mít dopad na hlavní sérii ligy Formula Super, ale sám Pospíšil se vyjádřil, že chce aby jednotlivé série dodržovali stanové regule a pravidla dané Federací.

Zkrácení sezóny

Federace ligové správy bylo nuceno dát hlasování o zkrácení sezóny. To především díky častým a stálým problémům s hrou Assetto Corsa a i se samotným serverem ligy, který velice často vypadával, nebo způsoboval problémy. Po hlasování bylo rozhodnuto, že sezóna se zkrátí o 4 závody. To znamená, že se v této sezóně odjede pouze 12 závodů. Je to také poslední sezóna na simulátoru Assetto Corsa pro sérii Formula Super.

Velké změny

Po posledních závodech a především závodě v Jihoafrické Republice došla Federace Ligové Správy k tomu, že se musí zásadně změnit určité body v pravidlech či regulích. Samozřejmě se nebude jednat o zásah do aktivních pravidel ohledně penalizací či důležitých regulí, ale změní se pár věcí, které by měli optimalizovat závody a jejich průběh.

Prvním velkým krokem je definitivní zrušení pluginu KissMyRank. V tomto pluginu už nevidíme žádné další využití a spíše naopak plugin se chová až "otravně" pro některé závodníky. V závislosti na zrušení KMR je nutné zmínit, že naopak bude povinné mít zapnutý chat a to v jakkékoliv formě.

Dalším velkým krokem je definitivní zrušení první části kvalifikace. Zůstane pouze jedna část kvalifikace, která bude pro zbytek letošní sezóny zkrácená na 15 minut. Důvodem zrušení formátu dvou častí kvalifikace je ,že nenaplnili dramatický element, které vedení ligy očekáválo. S tím dojde i ke změně možnosti volby sad pneumatik z 8 na 7.

Mezi další kroky velkých změn bude i změna harmonogramu. První je zrušení tiskové konference před závodem, často díky předzávodnímu chaosu, který nedává prostor k využít této možnosti. Dále je posun startu kvalifikace na 20:05 a závodu na 20:30. Tyto zásadní posuny by měli dát velký prostor závodu, kdy můžou nastat Safety Cary a červené vlajky. Též to znamená dřívější konec závodů někdy mezi 21:30 až 21:45, což se jeví jako přijatelnější varianta pro týmy a jezdce. Díky velké úspoře času a zjednodušení závodního dne se zde otevírají nová okna pro tiskovky a to v čase mezi 20:20 až 20:30 a následně po ukončení závodu přibližně ve 21:40.

Zde je náhled na nový formát:

20:00 - Závodní Briefing
20:05 - Start Kvalifikace
20:20 - Pokvalifikační tiskovka
20:30 - Start Závodu
21:40 - Pozávodní tiskovka

V poslední řadě jsou tu úpravy pravidel ohledně Safety Caru a červené vlajky. Od následujícího závodu platí při vyhlášení červené vlajky okamžité zajetí do boxů. K pravidlům Safety caru bude nové pravidlo o vyhlášení zavřené Pit Lane v případě nehody v boxech nebo v blízkosti boxů. Toto vyhlášení je od ředitele závodu. Další změnou je zrušení objíždění jezdců o kolo zpět, což znamená že pořadí za SC se musí držet jak je. V poslední řadě bude nově pravidlo, které udává délku SC, kdy může být SC vyhlášený nejméně na 2 kola a nejvíce na 6 kol. Rozhodně musí být zrušené vyhlášení pomocí Real Penalty systému. Pokud by se SC fázi nedařilo ukončit, tak ředitel závodu má možnost manuálně v chatu ukončit Safety Car a SC v Real Penalty poté kdy to půjde. Na závěr bude kladen daleko vetší důraz na pravidlo o rozestupech pod SC, což je do 3 sekund.

Také k nalezení bude nová regule o kolizi času reálných závodů Formule 1 a ligových, která umožní hlasování o posunu závodu buď o 30 minut dopředu nebo dozadu.

Podpora ukrajiny

Tento článek měl být hlavně o testech, ale celosvětová situace je teď nanejvýš komplikovaná a pro mě jako šéfa Top Speed ligy je důležité se k ní vyjádřit. Rozhodně nechci tahat politiku do naší závodní ligy, ale zároveň chci vyjádřit podporu Ukrajině a odsoudit tento hyenismus, kterého se Rusko dopustilo. Doufejme že se brzo tato situace uklidni skrz tvrdé sankce, nebo v horším případě celoevropské reakce, která bude možná nutná. Musíme si uvědomit, že i když jsme jezdci na virtuální závodní lize, tak se nás světové věci týkají. Jsme v podstatě eSportovci a i když z naší strany je to jen malý zlomek podpory, tak je nesmírně důležitý a když se takových malých střípků spojí víc, tak vznikne něco co má opravdu smysl. Ná závěr jsme stále s Ukrajinou, jejich svobodným lidem a se skutečným hrdým prezidentem Ukrajiny.

Jako liga jsme poslali příspěvek 1000 kč. Bohužel ligový rozpočet je ve velkém mínusu a musíme myslet i na sezónní výdaje, proto je příspěvek menší, ale veříme že pomůže.