Pravidla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZU

ss213819Vozem série Formula Super je F4 licencované FIA. Byla vyvinuta ve spojení s globální snahou o masivní zvýšení účasti motoristického sportu po celém světě. Po představení druhé generace formule s otevřenými koly základní úrovně v roce 2022 těží FIA F4 ze stejné úrovně analýzy, detailů, dat a testování, jako naši členové očekávají, zatímco generický model umožňuje použití národními kluby po celém světě. -over bez konfliktů výrobce.

ÚVOD DO REGULÍ A PRAVIDEL

 

REGULE A NAŘÍZENÍ

Šampionát Formula Super 2023 je vypsán pro 24 jezdců. Týmy nejsou pro tuto sezónu.

2022/0. Panel jezdce/manažera

Každý jezdec musí být registrovaný na webu a teprve poté může provést registraci do série. Stejná věc se týká manažerů před registraci týmu. Ve chvíli kdy má nový člen potvrzenou registraci jezdce/manažera, tak dostává od adminů potvrzení buď mailem nebo DISCORDEM, že byl zařazen do série a na webových stránkách se mu otevírá panel. Panel jezdce se nachází na levé boční straně a panel manažera na levé spodní části webu.

2022/1. Safety hodnocení

Jezdec musí splňovat určitý SAFETY hodnocení, pokud se SAFETY hodnocení sníží na 0, tak automaticky přichází zákaz startu na další závod. Po zákazu startu se na SAFETY hodnocení jezdce přidá 10 bodů zpět. Každý jezdec má 16 bodů SAFETY hodnocení v SUPERLICENCI, které je platné na jednu sezónu. Níže je uveden bodový systém SAFETY hodnocení.

 • Opakované porušování limitů trati (- 2 body)
 • Porušování boxových čar (- 2 body)
 • Nebezpečné chování na trati vyhodnocené vedením závodu (- 5 bodů)
 • Zavinění kolize (- 2 až -3 body)
 • Zavinění hromadné kolize (- 4 až -6 body/ů)

2022/2. Jezdecké hodnocení

Od roku 2023 je zaveden nový speciální systém posuzování kolizí a udávaní nových trestů do dalšího závodu. V případě, že je jezdec potrestán po závodě, tak se nic zásadního nemění. Změna přichází ve chvíli kdy jezdce nelze potrestat pozávodně. V tu chvíli přichází "Jezdecké hodnocení" to má celkově 5 bodů. Za každý potrestaný incident se strhávají body a když jezdec je na nule, tak přijde zákaz startu v kvalifikaci. Po Aplikování trestu se body resetují a jezdec má opět dostupných 5 bodů.

 • Jezdec se nedostavil na závod (- 2 body)
 • Jezdec se včas nerezervoval  (- 1 bod)
 • Porušování boxových čar (- 1 bod)
 • Nebezpečné chování na trati vyhodnocené vedením závodu (- 5 bodů)
 • Zavinění kolize ( -3 body)
 • Zavinění hromadné kolize ( -5 bodů)

2022/3. Rezervace do závodu

Termín rezervací do závodu je vždy od středy závodního týdne do konce soboty závodního týdne. Pokud se jezdec nerezervuje včas, tak jezdec příjde o jezdecké body z jezdeckého hodnocení.

2022/4. Povinnosti designu

Ve Formuli Super jsou povinné prvky na voze a to závodní číslo jezdce, které musí být dosti viditelné na čele vozu. Každý jezdec může mít vlastní design svého čísla na voze, takže nemusí být jednotný. 

2022/5. Ceny

Ceny se předávají na oficiálním ligou určitém srazu ve městě Brně. Jedná se o oficiální posezónní akci, kde se předávají ceny. Akce se bude konat pravděpodobně buď v nějakém podniku nebo v zázemí motokárové trati. O termínech bude hlasováno mezi jezdci a majitely týmů. Jezdci, kteří jsou ocenění a nemůžou se ze závažných důvodů dostavit, dostanou ceny dodatečně v náhradním termínu nebo balíkem na adresu. Vše zmíněné platí pro jezdce CZ/SK. Ceny za závody jsou udělované za podmínky účasti více než 8 jezdců.

PRAVIDLA PRO JEZDCE

Je řešená příčina incidentu nikoliv její dopad

1. Chat příkazy/Připojení

 • Vedení závodu může samovolně restartovat závod v prvních dvou kolech pokud odstoupí více jak 30% jezdců nebo dojde k velké kolizi se zapojením 4 a více vozů.
 • Pokud jezdec během kvalifikace přijde o připojení, musí startovat z posledního místa v případě, že nemá na svém kontě žádný čas a nestihne zbytek kvalifikace. 
 • Pokud jezdec přijde o připojení v průběhu prvního kola, závod může být opakován na povel vedení závodu. 

2. Jezdec musí být přihlášen do závodu. Pokud tak nebude do konce soboty v týden závodu, nebude připuštěn do závodu. 

3. Pravidla vlajek

GreenFlag- Zelená vlajka znamená, že je volná trať. Vlajkou mává startér třeba po fázy Safety caru.

BlueFlag- Modrou vlajkou je máváno pomalejšímu jezdci, který je blízko předjetí rychlejším jezdem. První uvedený pak musí umožnit tomu rychlejšímu předjetí při nejbližší příležitosti.

YellowFlag- Žlutá vlajka upozorňuje na nebezpečí na trati, obvykle nehodu. Pokud traťový komisař vlajku ukáže, je zakázáno předjíždět a v kvalfikaci zpomalit v daném sektoru.

BlackWhiteFlag- Černobílá vlajka upozorňuje na nesportovní chování nebo porušení pravidel. Pokud pilot pokračuje v chování které bylo důvodem pro napomenutí, hrozí mu penalizace.

RedFlag- Červená vlajka znamená okamžité zastavení závodu. Závod bude poté v nejbližší době restartován za podmínek, které určí vedení závodu. (Jezdci musí zajet do boxů)

CheckeredFlag- Šachovnicová vlajka znamená cíl závodu.

VSC(Full Course Yellow) - Virtuální Safety Car může být vyhlášený během menší kolize na trati, jeho vyhlášení je viditelné na hlavní obrazovce. Během VSC musí jezdci zpomalit na určenou rychlost km/h a držet tuto rychlost do konce virtuálního Safety Caru, informace o rychlosti mají jezdci opět na hlavní obrazovce . 

3a. Doplnění k pravidlu červené vlajky

Vedení závodu může vyvěsit červenou vlajku, pokud se bude zdát, že není bezpečné pokračovat v závodě. Může se tak stát po velké kolizi po startu závodu, výpadku velkého počtu jezdců v prvních kolech závodu, zablokování tratě a nebo nebezpečí na trati, které neumožňuje bezpečný průběh závodu.

Pokud bude červená vlajka vyvěšena během prvních 5 kol, tak závod bude restartován podle pořadí kvalifikace. Pokud se tak stane později bude se pořadí určovat podle stavu závodu jedno kolo před vyvěšení červené vlajky. Jezdci kteří vypadli 3 kola před vyhlášením červené vlajky se mohou vrátit do závodu, ale na konec jezdeckého pole. 

Červená vlajka se vyhlašuje ve zprávách chatu a to opakovanou hláškou RED.

4. Pravidla při odstoupení

Pokud jezdec havaruje nebo je součástí kolize a nadále nemůže pokračovat v závodě. Má povinnost zůstat na trati další 2-3 kola. Toto pravidlo neplatí pro kvalifikaci. Ovšem v kvalifikaci havárie a nutnost použítí ESC znamená, že už jezdec nemůže zpět na trať.

5. Jezdec nesmí zkrátit trať – za zkrácení se bere, pokud jezdec opustí trať všemi pneumatikami. (trať je vyznačená čárámi). 

6. Jezdec nesmí přejet čáru na výjezdu z boxů. Následné odvolání proti penalizace není povolené.

7. Jezdec musí být na serveru pod svým jménem. 

8. Jezdec musí závodit v duchu ,,fair play". O sporných situacích v závodě rozhoduje vedení ligy. Pokud se protest týká jich samotných, rozhoduje nestranná osoba. Protest podává manažer týmu a to ve formuláři pro protesty v menu MANAŽER.

9. V kvalifikaci  je zakázané chatovat. Vyjímka platí pro vedení závodu a SC ( výše trestu je obvykle vysoká ) 

10. Jezdec musí během závodu minimálně na jednu zastávku v boxech.

11. Pro kvalifikování do závodu musí jezdec splnit 110%. FLS může udělit vyjímku jezdci, když zhodnotí, že není nebezpečný okolí.

12. V kvalifikaci nelze uplatnit klávesu ESC pro opuštění tratě s následným vrácením. Jednou použití ESC mimo boxy znamená konec v kvalifikaci.

13. V závěru závodu jsou kvalifikovaní jezdci, kteří odjeli 90% vzdálenosti, kterou odjel vítěz závodu. Jedná se i o jezdci kteří vypadli.

14. Nastavení vozu je možné upravovat mezi kvalifikací a závodem 

15. V případě velké nehody může být vyhlášený Safety car  - Maximální rychlost 150 km/h a minimální 100 km/h.

16. V případě, že během prvních 5 kol vypadne více jak 35 % jezdců, tak vedení závodu může vyvěsit červenou vlajku a závod restartovat. (Při 18 jezdcích - 6 DNF,  Při 17 jezdcích - 6 DNF,  Při 16 jezdcích - 6 DNF,  Při 15 jezdcích - 5 DNF,  Při 14 jezdcích - 5 DNF,  Při 13 jezdcích - 5 DNF,  Při 12 jezdcích - 4 DNF)

17. Když vedení závodu oznámí, že mají jezdci zajet do boxů, tak splní tento úkon nejpozději do 60 sekund. Následně může přijít penalizace.

18. Rozhodování Incidentů 

 

 !!ČASOVÉ PENALIZACE BUDOU PŘIDĚLENÉ VE CHVÍLI KDY TO MŮŽE POTRESTAT JEZDCE, POKUD NE TAK BUDE UDĚLENA PENALIZACE DO DALŠÍHO ZÁVODU!!

Za lomítkem se náchází body z Jezdeckého hodnocení

18.0/ Nebezpečný návrat na závodní okruh 20 sekund/ -2 body
- Pokud nebezpečný návrat přímo ohrozí jiného jezdce na trati a jezdec musí změnit směr či opustí trať je incident hodnocený penalizací +20 sekund v cíly. V případě, že by penalizace jezdci neublížila v pořadí cíle závodu, tak je penalizován do dalšího závodu posunem +5 pozic až +10 pozic. Pokud jezdec neohrozí žádného jezdce v blízkosti a nedojde u druhého jezdce ke spomalení či změně směru, tak viník není penalizován.

18.1/ Krácení tratě - Normální (+5 sekund v cíly/-2 body), Vysoké(DQ/-4 body)
- Vše vyhodnocuje systém, který letos penalizuje způsobem, že když jezdec 5x poruší traťové limity dostane + 5 sekund. Pokud jezdec takto porušuje limity celý závod dostává DQ ze závodu.

18.2/ Zavinění kolize s jedním účastníkem - Mírné(10 sekund/-2 body), Vysoké(20 sekund/-3 body)
- Mírné zavinění kolize znamená, že jezdec narazil do protivníka a poškodil mu vůz, nebo soupeř musel lehce opustit trať. Vysoké znamená, že jezdec soupeře opravdu sestřelil a způsobil vážné poškození vozu, soupeř musel opustit na delší dobu trať a nebo dokonce soupeře vyřadil ze závodu. Na závěr k penalizaci nedochází pokud se jedná o menší šťouchanec, který technicky nepoškodil soupeřův vůz ani ho výrazně neovlivnil.

18.3/  Zavinění kolize s více účastníky -  30 sekund/-4 až 5 body/ů
- Tím je myšleno, že jezdec sestřelí více jak jednoho účastníka tím způsobem že jeho soupeři skončí mimo trať a nebo musí odstoupit ze závodu.

18.4/  Porušování boxových čar (pouze výjezdových) - Mírné(10 sekund/-2 body), Vysoké(20-30 sekund/-3 body)
- Porušení boxových čar při výjezdu z boxů se automaticky trestá +10 sekund v cíly bez možnosti odvolání. Pokud dojde k opětovnému porušení přidává se dalších +10 sekund v cíly.

18.5/  Nebezpečné chování na trati - Zákaz kvalifikace/stopka do dalšího závodu
- Pokud jezdec nezvládá svůj monopost na trati a provádí nebezpecné manévry, porušuje vlajky, je příliš pomalý a ohrožuje tím rychlejší jezdce nebo má vysoký PING, tak dosává penalizaci do dalšího závodu a to zákaz kvalifikace nebo vyjímečný trest stopku.

18.6/  Předčasný start automaticky trestá serverový systém a to průjezdem boxů, který musí být proveden do dvou kol -  Průjezd boxy 

18.7/  Porušení rychlostního limitu v boxech, trestá hra průjezdem boxy -  Průjezd boxy

18.8/  Neabsolvovaný pitstop v závodě - +25 sekund v cíly závoduzákaz kvalifikace

18.9/  Ztráta 10 a více safety bodů za závod - DQ + zákaz kvalifikace do dalšího závodu

18.10/ Předjetí soupeře mimo trať bude penalizováno v případě pokud nebude navrácena nelegálně získaná pozice. Jezdec musí vrátit pozici takovým způsobem, že nemuže jezdce zpět předjet na rovince ani v další zatáčce. - +10 sekund v cíly závodu/-2 body

18.11/ Porušení jakkýkoliv pravidel při SC fázi závodu - +10-30 sekund v cíly závodu v závislosti na míře porušení pravidel, případná okamžitá penalizace průjezdu boxy

18.12/ Po závodě se bude prošetřovat nelegální porušení ESC pravidla +25 sekund v cíly závodu/zákaz kvalifikace do dalšího závodu

19. Bodování:

1. místo..... 15b.
2. místo..... 12b.
3. místo..... 10b.
4. místo..... 8b.
5. místo..... 6b.
6. místo..... 4b.
7. místo..... 2b.
8. místo..... 1b.

Body za nejrychlejší kolo závodu: 1b.

20. Asistence:

ABS: OFF
Trakce: OFF
Stabilita: OFF
Spojka: ON
Virtuální zrcátko: ON

21. Závodní týden:

Závodní den Neděle

19:00 - Trénink vypsán na 60 minut
20:00 - Kvalifikace vypsaná na 15 minut 
20:25 - Závod (30-60 kol) (vypsané na 120 km)

 

 

Pravidla musí každý dodržovat a jejich porušení se bude trestat. Trestat se budou i různé situace, které v pravidlech uvedené nejsou, ale zaslouží potrestání.